DĚTI

Pro děti nabízíme online variantu ve dvou kroužcích:

= = = Jak pracovat s online lekcí najdete návod:   zde