SOKOLSKÁ 7

- historický MULTIFUNKČNÍ prostor
s moderním zázemím
- prostor pro realizaci vašich nápadů
- akce na klíč, podle vašich požadavků
- možnost pronajmout celý prostor Sokolské 7
(Sály, vnitroblok i kavárnu)

Sál za hradbami

Velký divadelní sál, zrcadlová stěna

Vnitroblok

Koncerty, workshopy, možnost posezení

Kavárna

Historické prvky s moderním vybavením

Malý sál

Sloupový sál, workshopy, sezení